Writen by Qaran News |

Basaboorada dunida ugu Qiimaha & Mustawaha Sareeya+Dalalka Fiiso la’aan lagu geli karo+Basaboorada Dunida ugu mustawaha liita+Kaalinta Basaboor Somaliga & Somaliland

Basaboorada ugu qiimaha & Mustawaha liita