Writen by Qaran News |

Naf aan saac u dhaqaaqin

Oo sabankeedi istaagay

Oo sidii sula Eebbe

U sameeyay u nool

Oo mar surmiyaysa haraad

Marna daadku sito

Oo silicii u dhamaaday

Hadana yuurur sed mooday

Bal sideen u gala?

Naf ay gaajo sariigtay

Oo saablaydi kor taalo

Oo sambabkii boholoobay

Hadana Qaad ku sakhraanta

Oo sigaarka cabaysa

Bal sideen u gala?

Naf aan saaxi ahayn

Hadana reer u saraysa

Naf aan soosaar ba lahayn

Hadana doolarka saydha

Naf aan sees u dhisnayn

Hadana saarta gidaar

Bal sideen u gala?

Dadow soo taliyoo

Bal sideen u gala?

Abdisalam Yasiin
prof.abdisalaam@gmail.com